Lunds universitets studentkårer
 
"Lunds universitets studentkårers ändamål är
    att företräda Lunds universitets studenter och föra fram en samlad studentröst gentemot Lunds universitet samt andra aktörer vilka påverkar Lunds universitets studenters situation.
    att utgöra ett valorgan för studenterna vid Lunds universitet på universitetsövergripande nivå.
    att utgöra en gemensam plattform för studentkårerna vid Lunds universitets arbete."
- §1.1 Lunds universitets studentkårers stadgar

Välkommen till LUS!

LUS är en paraplyorganisation för de nio kårerna vid Lunds universitet. På den här sidan hittar du kontaktuppgifter till kårerna, våra stiftelser och våra sidoverksamheter. Vill du ha mer information om hur LUS fungerar besök gärna vårt dokumentarkiv. Följ oss på Facebook för att ta del av nyheter och få inblick i vad vi gör.

Utlysningar

Presidium

LUS Presidium består av två heltidsarvoderade studenter. Presidiet kan ibland vara svåra att nå via telefon, så om möjligt kontakta dem gärna via e-post.

Ordförande
Linnea Landegren
ordf@lus.lu.se
070-821 31 17
Vice ordförande
Anton Silverbern
v.ordf@lus.lu.se
070-821 31 19

Medlemskårer

Följande kårer är anslutna till LUS.

Ekonomihögskolan
Humanistiska & teologiska fakulteterna
Juridiska fakulteten
Konstnärliga fakulteten
Lunds tekniska högskola
Medicinska fakulteten
Naturvetenskapliga fakulteten
Samhällsvetenskapliga fakulteten
LUS Dokumentarkiv
Styrdokument, protokoll mm.
Till dokumentarkivet
LUS Funktionärsregister
Förteckning över alla LUS funktionärer.
Till registret

Facebook

Sidoverksamheter

Stiftelser